Dweilorkest

Een aantal leden van Euterpe speelt ook samen in een dweilorkest; ‘Net sobje, mar blaze’. Verschillende feesten worden door het dweilorkest opgeluisterd. Carnaval, Koninginnedag, Boartersdei en de Sinterklaas intocht zijn festiviteiten waar het dweilorkest van zich laat horen.

Heeft u een feestje in Beetsterzwaag e.o. waar muziek niet mag ontbreken? Neem contact met het dweilorkest op via info@euterpe-beetsterzwaag.nl.