Vrienden van Euterpe

Bent u een liefhebber van orkestmuziek? Wij willen graag doorgaan met het geven van concerten en het deelnemen aan diverse festiviteiten in en rond Beetsterzwaag. Daar hebben we uw steun bij nodig. Word lid van de vrienden van Euterpe! Dus vul snel onderstaande machtiging in! U kunt een bedrag van minimaal € 5,- invullen. Dit bedrag zal dan eenmaal per jaar in de laatste week van de maand oktober geïncasseerd worden. Er bestaat voor u altijd de mogelijkheid om binnen 30 dagen na de incasso, mocht u niet akkoord gaan, de incasso-opdracht via uw bank te annuleren (storneren). Uw lidmaatschap van de Vriendenclub wordt stilzwijgend ieder jaar met 1 jaar verlengd tot wederopzegging. Mocht u onverhoopt willen stoppen wilt u dit dan aangeven voor 1 september in het lopende jaar.

U kunt het machtigingsformulier hier downloaden. (als u dit pdf-bestand niet kunt openen, kunt u hier Adobe reader gratis downloaden)

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Muziekvereniging Euterpe