De dirigent

Onze dirigent, Menno Haantjes, werd in 1962 geboren te Balk. Hier volgde hij zijn eerste muzieklessen en speelde bij het plaatselijke harmonieorkest. Op het conservatorium van Leeuwarden studeerde hij Directie, Trombone en Theorie der Muziek. Voor de twee eerste hoofdvakken behaalde hij respectievelijk het ‘Praktijkdiploma Harmonie en Fanfare’ en de ‘Akte Docerend Musicus’.

Sinds 1986 is Menno Haantjes werkzaam als koperdocent bij diverse muziekverenigingen en muziekscholen. Hij dirigeert vanaf die tijd een aantal brassbands en fanfares. De laatste tijd is hij tevens actief als componist en arrangeur en is hij engraver voor verschillende muziekuitgeverijen.

Sinds september 1995 leidt hij Euterpe en doet dit met veel plezier.

Menno