Beetsterzwaag
06 10835022
info@euterpe-beetsterzwaag.nl

Vrienden van Euterpe

Muziek is emotie. Zij raakt mensen. En muziek brengt mensen samen. Euterpe is daarom een verbindende factor in het dorp. Voor de leden van de vereniging die samen muziek maken, maar ook voor de andere inwoners en organisaties in het dorp.

Wij zijn onze ‘Vrienden van Euterpe’ en gulle gevers buitengewoon erkentelijk voor de jarenlange steun. Zonder met name de Van Teijens Fundatie was dit 125-jarig jubileum zeker niet gehaald.

Voor minimaal €5 per jaar steunt u ook onze vereniging.  Als u dit machtigingsformulier invult wordt u ‘vriend’ of ‘vriendin’ van Euterpe. Het bedrag wordt dan 1 keer per jaar van uw rekening afgeschreven, u hebt er verder geen omkijken naar. Reken maar dat we het zeer waarderen!!!

Alvast bedankt voor uw bijdrage.