Beetsterzwaag
06 10835022
info@euterpe-beetsterzwaag.nl

Beleef muziek / Blaasmuziek Promotie Project

Op de verschillende scholen in de gemeente Opsterland is gestart met het Blaasmuziek Promotie Project. Dit is een initiatief van muziekvereniging Euterpe.

We laten kinderen op jonge leeftijd en op een interactieve wijze kennis maken met het fenomeen ‘blaasmuziek’. De mogelijkheden van een instrument en het samenspelen in een groep: het orkest. Niet alleen het luisteren naar muziek, maar ook het deelnemen aan de uitvoering van een muziekstuk, het ervaren van de creatieve mogelijkheden van muziek en het stimuleren van de interesse in muziek vormen ons doel.Het project bestaat uit drie onderdelen:

1. Kennismaking
Tijdens het eerste onderdeel wordt in korte tijd toegewerkt naar een concert. De kinderen nemen een belangrijke plaats in bij dit concert. Naast luisteraar zijn ze ook actief deelnemer. De voorbereidingen vinden plaats onder schooltijd. Het geheel wordt begeleid door een docent van muziekschool Ars Musica.

2. Oriëntatie
Als vervolg van de kennismaking kunnen de kinderen ervoor kiezen mee te doen in een blazersklas. Zij volgen een serie van 10 klassikale lessen met daaraan gekoppeld een eindpresentatie voor de ouders. De lessen worden verzorgd via Ars Musica.

3. Verdieping
Kinderen die in de blazersklas enthousiast zijn geworden kunnen lid worden van muziekvereniging Euterpe en zich verder ontwikkelen in muziek en samenspel via het reguliere lestraject bij een muziekschool.

De instrumenten worden door de vereniging beschikbaar gesteld.